PRIVACYVERKLARING


In deze Privacyverklaring informeer ik je zo goed mogelijk hoe het bedrijf Elles Rodenburg omgaat met het verzamelen en verwerken van jouw persoonsgegevens. Elles Rodenburg respecteert de privacy van klanten en volgers. 
Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van Elles Rodenburg en is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van eventuele genoemde andere organisaties op de website of het blog van Elles Rodenburg.

Elles Rodenburg, gevestigd aan Rotterdamseweg 410 D 2629 HH Delft, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

CONTACTGEGEVENS:

Elles Rodenburg Fotografie & Ontwerp
Rotterdamseweg 410 D
2629 HH Delft
+31 6 30 719 213
info@ellesrodenburg.nl
www.ellesrodenburg.nl
KvK 27334553


PERSOONSGEGEVENS DIE ELLES RODENBURG VERZAMELT
 

Elles Rodenburg verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Dit kunnen de volgende gegevens zijn:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een contactformulier in te vullen, telefonisch of in correspondentie


BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Elles Rodenburg verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens over klanten of bezoekers, tenzij dit wettelijk bepaald is, jij hiervoor toestemming hebt gegeven of deze gegevens actief door jou aan mij zijn verstrekt.

Elles Rodenburg heeft niet de intentie gegevens te verzamelenover websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via info@ellesrodenburg.nl, dan verwijder ik deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP WELKE BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN
 

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Elles Rodenburg persoonsgegevens over jou verwerkt met bijbehorende grondslagen: 


1. Doel: Het afhandelen van jouw betaling
Grondslag: Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

 

2. Doel: Verzenden van de inspiratiemail
Grondslag: Omdat jij hiervoor toestemming hebt gegeven

3. Doel: Om contact met je te kunnen opnemen (telefonisch, e-mail, schriftelijk, Whatsapp), indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren
Grondslag: Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

4. Doel: Om goederen en diensten bij je af te leveren
Grondslag: Omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst

5. Doel: Om je te informeren over nieuwe vergelijkbare diensten of eventuele wijzigingen van diensten
Grondslag: Gerechtvaardigd belang

6. Doel: Ik verwerk persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die nodig zijn voor belastingaangifte
Grondslag: Wettelijke verplichting

 

7. Doel: Om te kunnen voldoen aan de belastingwetgeving
Grondslag: Wettelijke verplichting

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING
 

Elles Rodenburg neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Elles Rodenburg) tussen zit.
 

HOELANG JOUW PERSOONSGEGEVENS BEWAARD WORDEN

Elles Rodenburg bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Ik hanteer de volgende bewaartermijnen:

Contactformulier:
De gegevens die je actief verstrekt, zoals je naam en e-mailadres worden verwerkt. Je bericht wordt bewaard tot maximaal een jaar na het afronden van een project of mailcontact.

Jouw bedrijfsnaam en KvK nr.:
Voor het afhandelen van jouw betaling bewaar ik deze gegevens 7 jaar (Belastingwetgeving)

Persoonsgegevens:
Jouw persoonsgegevens zoals naam, adresgegevens, telefoonnummers, e-mailadres en overige persoonsgegevens die je actief verstrekt blijven bewaard gedurende de looptijd van een project en maximaal 1 jaar na afronding van de overeenkomst

Inspiratiemail:
De gegevens die je actief verstrekt worden gebruikt zolang je ingeschreven staat om de inspiratiemail te ontvangen.
Wanneer je je wilt afmelden kun je dit eenvoudig via de knop ‘afmelden’ doen onderaan de inspiratiemail.

Je gegevens worden dan binnen 48 uur verwijderd.

 

Analytics:
De gegevens die Analytics verzameld zijn anoniem en niet verbonden aan jouw naam, e-mailadres of bedrijf.

Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics
 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN
 

Elles Rodenburg verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Elles Rodenburg blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Met de volgende derden deelt Elles Rodenburg gegevens:

Administratiekantoor/boekhouder
Inkoop- en verkoopfacturen ten behoeve van de administratie en BTW-aangifte.

E-mail systeem (Mail Chimp) voor inspiratiemail
Je voornaam en e-mailadres om de inspiratiemail te kunnen versturen

E-mail-en websiteprovider
Voor de website en e-mailadressen


COOKIES

 

Elles Rodenburg gebruikt alleen technische en functionele cookies. 
En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Elles Rodenburg gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. 
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.

Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Elles Rodenburg en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Elles Rodenburg over jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@ellesrodenburg.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Elles Rodenburg een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Je krijgt zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken een reactie op je verzoek.

Elles Rodenburg wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 

HOE ELLES RODENBURG PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGD

Elles Rodenburg neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij op via info@ellesrodenburg.nl

Daarnaast wordt jouw bezoek aan www.ellesrodenburg.nl beveiligd door een SSL certificaat.

Deze beveiliging kun je zien aan het groene slotje voor de url

Ik behoud te allen tijde het recht mijn privacyverklaring te wijzigen. Op deze pagina vind je altijd de meest recent bijgewerkte versie. Met de vernieuwde versie, vervalt de geldigheid van alle voorgaande. Grote updates en veranderingen die impact hebben op de verwerking van persoonlijke gegevens, communiceer ik via een e-mail.

 

Mocht je toch nog vragen hebben? Neem gerust contact op.

© 2020 Elles Rodenburg all rights reserved | Algemene voorwaarden  |  Privacypolicy  

  • Facebook
  • Pinterest
  • Instagram